Subsidie Vrijroosteren leraren fase drie

Subsidie Vrijroosteren leraren fase drie

De subsidie Vrijroosteren leraren is bedoeld om scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te versterken. Door leraren vrij te roosteren kunnen zij aan de slag met een coach zodat ze beter in staat zijn om leerlingen met achterstand te begeleiden. Deze subsidie...